ساخت-خرپای-تیرچه

  • دستگاه خرپای تیرچه (۱۳۹۳/۷/۲۷) (تعداد بازدید : 6870)

    فن دستگاه خرپای تیرچه و بلوک، تلفیق دو روش پیش ساختگی و بتن ریزی در محل است که در آن، قالب تحتانی به کلی حذف می شود.

    بیشتر