• خرپای تیرچه چیست؟ ۱۳۹۳/۷/۳۰ (تعداد بازدید : 6013)

  خرپای تیرچه یا تیرچه خرپایی، شبکه ای متشکل از میلگرد های کششی است که به صورت زیگزاکی به شکل خرپایه به یکدیگر جوش شده اند و ایستادگی لازم را برای تحمل باربه عنوان حمال را تامین میکنند.

  ادامه...
 • دستگاه خرپای تیرچه ۱۳۹۳/۷/۲۷ (تعداد بازدید : 7019)

  فن دستگاه خرپای تیرچه و بلوک، تلفیق دو روش پیش ساختگی و بتن ریزی در محل است که در آن، قالب تحتانی به کلی حذف می شود.

  ادامه...
 • ساخت تیرچه ۱۳۹۳/۷/۲۳ (تعداد بازدید : 6576)

  مراحل ساخت تیرچه

  ادامه...