ساخت تیرچه

0.00
تعداد بازدید : 6576
مراحل ساخت تیرچه

تیرچه در سه مرحله، تحت بارگذاری قرار می‌گیرند.

در مرحله اول ساخت تیرچه بار ناشی از حمل و نقل را تحمل می‌کنند.

در مرحله دوم ساخت تیرچه بار ناشی از اجزاء بتن ریزی سقف، که وزن مرده سقف (وزن خرپا، بلوک و بتن درجا) و بارهای در حین اجراء در حد فاصل تکیه‌گاه‌های اصلی به خرپا است را تحمل می‌کنند

در مرحله سوم ساخت تیرچه تحمل بار برآیند حاصل از بارهای مرده و زنده پس از عمل آوری بتن پوششی و کسب مقاومت کافی می‌باشد، که در اینجا نیز به عنوان عضو خمشی سقف عمل می‌کند.برای پر کردن فضای خالی بین خرپاها از قالبهای ثابت مانند بلوکهای سبک، پلی استایرن، طاق ضربی با بتن رویه یا هر پر کننده مناسب دیگر استفاده می‌گردد.

تیپ های دستگاه ساخت تیرچه

 

منبع :
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال